Розділ І
ТЕМА: секс і молодь
МЕТА: дослідити сучасні погляди на секс та сім'ю молоді та тенденції розвитку її статевих стосунків у майбутньому, провести порівняльний аналіз результатів анкетування у глобальній мережі Інтернет та у "реалі" на предмет відвертості та розкутості.
Аналіз соціальної проблеми.
Питання відношення молоді до сексу завжди є актуальним і цікавим. З зміною поколінь, міняються і загальні тенденції у системі "молода людина - статеві відносини". В той самий час чи не кожен підліток неодноразово чує від батьків чи інших "досвідченіших" людей фрази, котрі спрямовані на те, аби показати: як ми розпустились, які ми вільнодумні, зрештою, що нас цікавить тільки одне!!! Власне, з часом ці невинні вислови прокрадаються у свідомість і починаєш дійсно задумуватись: "можливо, тебе справді цікавить тільки одне", "можливо, ти дійшов "до межі розпусти", "невже, у тобі не залишилось нічого духовного, ніякої моралі?". Такий психологічний тиск з боку попередніх поколінь, певно, зумовлений загальним неприйнятним ставленням людей до нових незрозумілих до тепер течій розвитку суспільства, саме у питаннях статевих відносин, котрі (мається на увазі, течії) характеризуються, в даний час, одним єдиним словом - "збочення"... Зрештою, наша країна ще не так давно офіційно жила без сексу... офіційно "знаходила дітей у капусті" і офіційно "не кайфувала" (по-нашому, студентському). От і актуальність цієї проблеми. 1991 рік - секс "вилазить" з тіні. Секс "крокує" закладами освіти, "торує" шлях крізь консерватизм всього пострадянського. Минає одинадцять років - суспільство ще не зовсім позбулось старих поглядів, не зовсім перейняло нові... Що ми думаємо про секс зараз? Як часто ми ним займаємось? Коли він ввійшов у наше життя? - всі ці питання стали актуальними в цьому перехідному періоді.
З іншого боку, досить часто молоді люди стикаються з проблемою незапланованої вагітності. В цьому питанні загальноприйнятим трафаретом рішення питання є аборт. Чи справді ми, принаймні у наших думках, погоджуємось з таким розвитком подій? Чи користуємось ми засобами контрацепції? Якими?
Визначення об'єкта і предмета дослідження.
Об'єктом емпіричного соціологічного дослідження серед респондентів, котрі були анкетовані не у глобальній мережі Інтернет є молоді люди, котрі навчаються у вищих закладах освіти та проживають у місті Львові. Анкетування проводилось з 1.10.2002 по 15.11.2002. До нього залучались жінки та чоловіки, котрі хоча б один раз вступали у статевий зв'язок.
Щодо заповнення анкет у глобальній мережі Інтернет то анкетування проводилось з 15.11.2002 по 1.12.2002. З тими самими вимогами, що і у "реалі" за виключенням необхідності навчання респондента у ВЗО та чіткого обмеження місця проживання (м. Львів).
Предметом дослідження є ставлення респондентів до сексу, дітей та сім'ї .
Інтерпретація основних понять дослідження.
Всі поняття застосовані в даному емпіричному соціологічному досліджені є зрозумілими, загальновживаними і загальнодоступними. У випадку виявлення незрозумілих оглядачу понять автори рекомендують звертатися до тлумачного словника чи словника іншомовних слів.
Формулювання гіпотез дослідження.
Гіпотеза-підстава: "Молоді люди в наш час абсолютно не ставляться серйозно до статевих стосунків, не задумуючись міняють партнерів, пропагують гедонізм".
Гіпотеза-наслідок "У випадку незапланованої вагітності більшість молоді обирає аборт, у зв'язку з цілою низкою проблем, що виникнуть у разі прийняття іншого рішення".
Розділ ІІ.
Виходячи із завдання та теми на емпіричне соціологічне дослідження, ми дійшли висновку, що найдоцільнішим в ньому буде застосування для збору даних метод опитування.
Такого роду емпіричні дослідження виконують на вибірковій сукупності.
Оскільки вході опитування було опитано 64 людини, то немає сенсу обраховувати об'єм вибірку, він становитиме 64. Тепер залишається тільки обрахувати максимальну допустиму похибку для характеристики такою вибіркою генеральної сукупності.
Розрахунок максимальної допустимої помилки:
В зв'язку з тим, що соціологічне дослідження проводилось серед студентства і по суті за темою має відображати переконання взагалі всієї молоді об'єм генеральної сукупності N буде однозначно більшим за 5000 (N>5000). В цьому випадку покладем його нескінченністю (N=?)
Тоді вираз 1/N буде рівним нуля (1/N = 0) і формула розрахунку необхідної кількості прийме наступний вигляд: n=1/?2 , звідки ? =v1/n2 (? - величина допустимої помилки).
Оскільки в результаті опитування було опитано 64 людини (n=64), то величина допустимої помилки буде:
? = v1/n = v1/64 = 0,125
? =12,5%
Розрахунок вибірки для нескінченної генеральної сукупності при максимальній допустимій помилці 5%:
Виходячи з умов нашого соціологічного дослідження для зменшення значення максимальної допустимої помилки до 5% ми б мали опитати n чоловік:
n= 1/ ? 2 = 1/0,00025 = 400
Конструювання анкети.
Анкета складається з дванадцяти запитань:
1. Ваш вік?
2. Ваша стать?
3. В якому віці ви втратили невинність?
4. Якими засобами (способами) контрацепції надаєте перевагу?
5. Як часто ви займаєтесь сексом?
6. Якими видами сексу ви займаєтесь?
7. Як ви ставитесь до: одностатевого сексу, сексу з дітьми, сексу з тваринами, групового сексу, мастурбації?
8. Якому з пунктів надаєте перевагу: секс і любов, любов без сексу, секс без любові?
9. Ваші дії у разі незапланованої вагітності?
10. В якому віці бажаєте завести дітей (дитину)?
11. Яким стосункам надаєте перевагу?
12. Звідки дізналися про секс?
Питання 1,2,3,12 - відкриті питання. Повністю закритими питаннями є питання під порядковим номером - 8,10,11. решта, тобто 4,5,6,7,9 - напівзакриті запитання.
1,2 - питання-фільтри. Вони дають можливість побудувати загальне уявлення про особу респондента. Достатню для того, щоб проводити анкетування з нею далі і опрацьовувати отриману від неї інформацію. Крім того, до питань-фільтрів можна також віднести питання №3, оскільки, як було сказано вище до опитування допускались особи, котрі вже вступали в статевий контакт, а саме це питання передбачає в собі вступання в нього опитуваної людини до моменту анкетування.
7 - єдине запитання у анкеті, котре можна віднести до "питання про думки з приводу". У ньому власне, досліджується громадська думка з приводу нестандартних видів статевих зносин.
Решта - основні питання. На основі яких проводиться порівняльний аналіз, формується основна думка дослідження, даються характеристики по досліджувальній області.
Загальний вигляд анкети, котрий представляє собою анкету, яка була розміщена на Інтернет-ресурсі www.LITech.net/Vova можна побачити у Додатку №1.

Розділ ІІІ.
В даному емпіричному соціологічному досліджені було зібрано і опрацьовано 64 анкети. З них 25 - через глобальну мережу Інтернет, що становить 40% від загальної кількості.
Питання №1. Ваш вік?
Основна маса опитаних - це молоді люди, віком 18-19 років. Крім того, найстаршому респонденту на час анкетування виповнилось - 34 роки, а наймолодшому - 16. Середній вік опитаних через Інтернет становив - 20,12 років, а у "реалі" - 20,26. Відповідно загальний середній вік - приблизно 20,2.
Питання №2. Ваша стать?
В анкетуванні прийняло участь 39 осіб чоловічої статі (з них 16 опитувалось через Інтернет) і 25 жіночої (9 - через Інтернет). Відповідно співвідношення між опитаними чоловіками і жінками: 6/4.
Питання №3. В якому віці Ви втратили невинність?
Найбільше осіб чоловічої статі втрачають невинність у віці 16 років (20% всіх опитаних), жіночої - 17-18(28%). Крім того, до 16 років кількість перших статевих контактів у чоловіків рівномірно зростає, після 16 - різко падає.
Питання №4. Якими засобами (способами) контрацепції надаєте перевагу?
Найбільш популярна відповідь на це питання - "презервативам". Її назвали 74% опитаних у "реалі" і 76% у Інтернеті. На другому місці молодь надає перевагу практиці перерваного акту тут - 28% "реалу" і 28% Інтернету. Зовсім мало використовує, як засоби контрацепції, креми та гелі. Серед "свого варіанту" найбільш популярним був: " по графіку" (себто вираховування днів овуляції у жінки).
Питання №5. Як часто ви займаєтесь сексом?
Дивно, але серед опитаних, шляхом анкетування, у "реалі" переважала відповідь: "нестабільно"(39% всього реалу) - на противагу Інтернету, де основна маса респондентів займається сексом 1 раз на день (44%). Тут, певно, важливу роль зіграло "реалівське" знайомство респондентів з авторами цього дослідження, тобто відповідно їхня "умовна анонімність".
Питання №6. Якими видами сексу Ви займаєтесь?
28% (з них 86% чоловіків і 14% - жінок) опитаних в Інтернеті займаються всіма запропонованими в анкеті видами сексу (тобто вагінальним, оральним, анальним). В "реалі" ця цифра дещо скромніша - 18%. (з них 71% чоловіків і 29% - жінок). Двома з запропонованих видів сексу (вагінальним, оральним) займається, знову ж таки, 28% "Інтернету" та 31% "реалу". 36% респондентів, опитаних у Інеті, практикують тільки вагінальний сексом, у "реалі" таких - 39%. "Св