Міністерство освіти і науки України
Національний університет “Львівська політехніка”
 
  Кафедра соціології
 
 
 
 
 
 
 
Програма прикладного економіко-соціологічного дослідження на тему:
 
"Дослідження престижності, популярності, обсягів продажів, попиту і
пропозиції на автомобілі різних фірм на українському ринку"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Львів 2004
 
 
Передмова
 
В даний час на українському ринку з'являється усе більше автомобілів різних марок і моделей. Як правило, це нові або старі імпортні машини; але недавно деякі вітчизняні виробники оголосили про початок випуску або своїх власних нових моделей, або деяких іноземних. Уряд намагається захистити українські автозаводи, уводячи високі митні збори й акцизи на іномарки, але, незважаючи на це, українським виробникам автотехніки приходиться існувати в умовах досить твердої конкуренції з іноземними виробниками: зараз, коли вибір на ринку дуже широкий, покупець може зробити вибір або на користь нового вітчизняного автомобіля, або на користь старого, а може бути, і нового імпортного. Виробникові необхідно точно знати, чому покупець вибирає або не вибирає його продукцію, які вимоги він до неї пред'являє.
Як українським виробникам, так і українським продавцям імпортних автомобілів необхідно мати інформацію про те, на підставі чого покупець приймає рішення про покупку тієї або іншої машини, які якості продукції впливають на його вибір, які вимоги і рекомендації висловлюють покупці, щоб правильно розраховувати обсяги випуску продукції або продажів.
Цим і порозумівається доцільність розробки програми соціально-економічного дослідження в нинішніх умовах думки потенційних покупців, а також продавців і виробників автомобілів.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОГРАМИ ЭКОНОМІКО-
СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

 
1.1 Проблема дослідження:
 
Відсутність у потрібному обсязі даних про думки, побажання і вимоги потенційних покупців автомобілів до пропонованої продукції для прийняття найбільш раціональних ринкових рішень виробниками і продавцями автомобілів.
 
 
 
1.2. Мета дослідження:
 
- вивчення основних закономірностей у побажаннях і вимогах потенційних покупців автомобілів;
- розробка конкретних рекомендацій з обліку вищевказаних закономірностей виробникам і продавцям автотехніки .

 
 
1.3 Задачі дослідження:
 
- визначення характерних думок, побажань і вимог у відношенні різних автомашин;
- оцінка конкурентноздатності даної марки автомобіля на основі думок опитаних;
- оцінка впливу престижу марки автомобіля на обсяг продажів;
- визначення місця і ролі даної марки на ринку;
- вивчення намірів потенційних покупців у зв'язку з модернізацією або випуском нових моделей вітчизняних автомобілів;
- розробка рекомендацій з результатів дослідження.
  
 
1.4. Об'єкт дослідження:
 
Відвідувачі й учасники виставки «Автосалон Запоріжжя'03»
 
  
1.5. Одиниця спостереження:
 
Відвідувач або учасник виставки «Автосалон Запоріжжя'03»
 
 

 
1.6. Одиниця обліку:
 
Відвідувач або учасник виставки «Автосалон Запоріжжя'03»
 
 
 
1.7. Предмет дослідження:
 
Дослідження основних тенденцій і закономірностей у вимогах потенційних покупців автомобілів на основі аналізу їхньої думки про автомобілі різних марок.
 
 
1.8. Гіпотези дослідження:
 
- більш високий рівень інформованості про властивості і технічні дані автомобіля даної марки впливає на вибір покупців;
- обсяг пропонованого технічного обслуговування, його якість і ціна, а також термін наданої гарантії впливають на обсяг продажів автомобілів даної марки;
- підвищення митних зборів і акцизів на імпортні автомобілі обумовлює підвищення попиту на вітчизняні автомобілі;
- незважаючи на підвищення митних зборів і акцизів на імпортні автомобілі, попит на автомобілі найбільш престижних марок не зменшується;
- ціна автомобіля не обов'язково є вирішальним чинником при виборі автомобіля;
- покупець, що буде використовувати автомобіль далеко від великих міст, скоріше вибере вітчизняну машину.
  
1.9. Логічний аналіз проблеми, інтерпретація й операціоналізація ключових понять
 
Результатом логічного аналізу і теоретичної інтерпретації проблеми є виділення ключових понять (табл.1.1. ) :
 
Таблиця 1.1
 
Ключові поняття, використовувані в інструментарії дослідження
 

п/п

Ключові поняття

1.
Інтерес до автомобіля даної марки

2.
Переваги потенційних покупців

3.
Якості автомобіля (спектр вимог покупця)


4.

Причини вибору тієї або іншої машини


5.

Соціально-демографічні показники (паспортичка бланка)

 

Для того щоб перейти до емпірично вимірюваних ознак, потрібно спуститися від загальних до більш приватних понять, що допускають операціоналізацію. Я обмежуся розкриттям лише одного ключового поняття, по інших ключових поняттях у таблиці 1.2 (на наступній сторінці) приводиться список питань, них що розкривають.
 
 
 
 
 
 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТРУМЕНТАРІЮ І ПРОЦЕДУРА
ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛЬОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
 
 
 
Інструментарієм даного дослідження є «Анкета для вивчення престижності і популярності автомобіля даної марки» (див. розділ 3).
В анкеті використана наскрізна нумерація питань (1 ,..., 20) і незалежна від них наскрізна нумерація трирозрядним шифром можливих варіантів відповіді (001 ,..., 150).
Приклади видів шкал приведені в таблиці 2.1.
 
 
 
 
У бланку використані різні типи питань. Приклади застосування в інструментарії тих або інших типів питань зі зразками відповідей на них приведені в таблиці 2.2.
 
 

Таблиця 2.2
 
 
Приклади використання різних типів питань в інструментарії дослідження
 
1.ПО ЗМІСТУ
1.1.1 Про факти
1.1.2 Про особистості респондента
1.3 Про думки, оцінки і судження

2.ЗА ФОРМОЮ
2.1 Цілком закриті
2.2 Не цілком закриті
2.3 Відкриті
2.4 Лінійні
2.5 Табличні
2.6.1 Альтернативні
2.6.2 Дихотомічні
2.7 Неальтернативні
2.8 Ретроспективні
2.9 Проективні
2.10 Прямі
2.11 Непрямі
2.12 Особисті
2.13 Безособові
3.ПО ФУНКЦІЇ
3.1 Основні
3.2 Неосновні
3.3 Вступні
3.4 На компетентність
3.5 Питання-фільтри
3.6 Питання-«пастки»
 
 
Усі відкриті питання бланка мають шифри для побудови шкал-кодифікаторів (класифікаторів), тобто переходу від відкритої форми до нецілком або цілком закритого питання. Приклад: кодифікатор відповідей (записів) респондентів по питанню №
х. Яку марку іноземного автомобіля Ви вважаєте кращою ?
___________________________
(напишіть)
(шифри 00х ,..., 0хх)
КОДИФІКАТОР
00х. Ауді
00х. БМВ
00х. Дженерал Моторс
0хх. Мерседес-Бенц
0хх. Міцубісі
0хх. Опель
0хх. Пежо
0хх. Роллс-Ройс
0хх. Крайслер
0хх. Вольво
0хх. Форд
0хх. Фіат
0хх. Фольксваген
0хх. Тяжко відповісти
 
 
 
3. АНКЕТА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ПРЕСТИЖНОСТІ І ПОПУЛЯРНОСТІ АВТОМОБІЛЯ ДАНОЇ МАРКИ
 
   
 
Шановний відвідувач (учасник) виставки!
 
Пропонуємо Вам взяти участь у програмі економіко-соціологічного дослідження, метою якого є вивчення престижності, популярності, обсягів продажів, попиту та пропозиції на автомобілі різних фірм на українському ринку.
Думка, висловлена Вами по сформульованим в анкеті питанням, Ваші пропозиції і побажання дозволять уточнити позиції різних вітчизняних і закордонних виробників автомашин на українському ринку.
При заповненні анкети треба уважно прочитати кожне питання й обвести шифр (один або більше) обраного варіанта відповіді або записати свою відповідь у спеціально зазначеному місці. Будьте, будь ласка, уважні, на деякі питання можна дати кілька відповідей. Підписувати анкету не потрібно.
Сподіваємося на Ваші щирі і докладні відповіді, від яких багато в чому залежить обґрунтованість наших рекомендацій з підсумків цього дослідження.
 
ЗАЗДАЛЕГІДЬ ДЯКУЄМО ВАМ ЗА УЧАСТЬ У ДОСЛІДЖЕННІ!
 
 
 
 
1. Як ви вважаєте, чи досить широкий спектр моделей, пропонований українськими виробниками автомобілів?
001. Так, досить.
002. Скоріше, досить.
003. Скоріше, недостатньо.
004. Ні, не досить.
005. Не знаю, важко відповісти.
 
 
2. Як Ви вважаєте, чи досить широкий спектр моделей автомобілів імпортного виробництва, представлений на українському ринку?
006. Так, досить.
007. Скоріше, досить.
008. Скоріше, недостатньо.
009. Ні, не досить.
010. Не знаю, важко відповісти.
 
 
3.1. Який автомобіль Ви б хотіли?