Київський Національний Університет
Будівництва і Архітектури
кафедра історичних наук
Соціологічне дослідження
'' Чи фарбуєте Ви волосся ? ''
Виконав : студент
Київ-2001
Зміст
Зміст
Вступ
Опитування
Аналіз опитування
Загальний висновок
Вступ
Інформація - відомості про навколишній світ, процеси, які в ньому відбуваються, про події, ситуації, чиюсь діяльність, що їх сприймають людина і живі організми, керуючі машини та інші системи.
Система інформації - постйнодіюча система збору, класифікації, аналізу, зберігання й розповсюдження актуальних, своєчасних та точних відомостей, необхідних досліднику для досягнення поставленої мети.
Соціологічне дослідження - система визначення кола даних, необхідних у зв'язку з наявною ситуацією чи задачею.

Соціологічне дослідження проводиться у декілька етапів:
встановлення проблеми дослідження;
визначення об'єкту дослідження;
визначення мети дослідження;
аналіз вторинної інформації;
збір первинної інформації;
аналіз отриманної інформації;
використання результатів дослідження.
Одним з методів збору первинної інформації являється індивідуальне опитування (інтерв'ю) шляхом анкетування. Для цього необхідно:
зформулювавши цілі, розробити анкету за всіма правилами анкетування;
визначити інтерв'юера;
точно встановити розмір та одиницю вибірки.
Вибірка - процес відбору найбільш типових представників серед споживачів даної продукції.
Опитування
Проблема :
Проведення дослідження щодо фарбування волосся серед конкретної групи людей.
Об'єкт :
Фарба для волосся, спосіб та мета фарбування волосся.
Мета :
Визначення стану справ з фарбуванням волосся, відношення до цього опитуваних, засобів фарбування та їх впливу на волосся.
Одиниця вибірки :
Студентки, незалежно від віку, соціального становища, уподобань.
Розмір вибірки :
Опитування проводиться у групах ОПЕБ-41 та ОПЕБ-42 санітарно-технічного факультету Київського Національного університету будівництва і архітектури. У потоці налічується сорок чотири дівчини та шість хлопців.
Опитування розраховано на тиждень без залучення сторонньої допомоги. У ролі інтерв'юера виступає сам автор соціологічного дослідження. Методом опитування було обрано анкетування. Форма анкети зображена на рис.1.
До складу анкети увійшли різноманітні питання щодо теми фарбування волосся. Серед них фігурували:
замкнені (Так / Ні);
відкриті (довільна відповідь на розсуд опитуваного);
напіввідкриті (з деякою кількістю відповідей);
питання з виставленням оцінки (об'єкт оцінюється за п'ятибальною шкалою);
питання з класифікацією (розташування відповідей за мірою важливості).
Соціологічне дослідження
'' Чи фарбуєте Ви волосся ? ''
Чи фарбуєте Ви своє волосся?
( Так ( Ні
Якщо фарбуєте, то в який колір (пофарбували би) ?
______________________________________________
Чому Ви пофарбували (пофарбували би) своє волосся ?
______________________________________________
Який натуральний колір Вашого волосся ?
( Біляве ( Темне
( Русяве ( Світло-русяве
( Руде ( Шатен
Для фарбування волосся Ви використовуєте (використали би) :
( Фарбу ( Мусс (пінка)
( Тон ( (Інше)___________________
6) Дайте оцінку фарбі для волосся за 5-и бальною шкалою :
( Impression ( Londa
( Wella ( Schwarzkopf
( Rilken ( (Інше)__________________
7) Як Ви фарбуєте (пофарбували б) волосся ?
( Частково (мелірування)
( Повністью
( Усюди
8) Ви підфарбовуєте своє волосся :
( Ніколи
( Раз на два тижні
( Раз на двадцять днів
( Частіше ніж раз на місяць
Пронумеруйте від 1 до 4 варіанти використання надлишку фарби,
починаючи з найбільш прийнятного :
( Пофарбуватись де-інде
( Пофарбувати кота
( Зробити ''коктейль Молотова''
( Випалити очі своєї суперниці
10) Як впливає фарбування волосся на їх якість ?
_____________________________________________
( tom-2001
Рис.1 Форма анкетного листа.
Аналіз опитування
У цьому розділі подається оцінка відповідей по кожному питанню проведеного анкетування.
Питання №1: Чи фарбуєте Ви своє волосся ?
На дане питання було отримано 35 позитивних та 9 негативних відповідей. Це світчить про те, що більшість дівчат прагне змін.

Питання №2: Якщо фарбуєте (пофарбували би), то в який колір ?
З представлених варіантів 6 осіб обрали ''руде'', 5- ''шатен'', 12- ''білявий'', 3- ''темний'', 7- ''русий'', та 11 дівчат віддали перевагу іншим кольорам. Отже найбіль популярним кольором на сьогодні є білявий.

Питання №3: Чому Ви пофарбували (пофарбували би) своє волосся ?
Найбільш сильною мотивацією для такого вчинку виявилося підтримання свого іміджу - 16 чол., через якість свого волосся на такий вчинок відважились (би)- 12 чол., просто так - 6 чол., та у 10-х опитуваних були інші мотивації. Звідси висновок, що виглядати модно - важливо.
Питання №4: Який натуральний колір Вашого волосся ?
Переважний натуральний колір волосся серед опитаних - русявий -19 чол. Друге місце посідає темне волосся - 13 чол. Також досить багато серед опитаних шатенок - 7 чол. Білявий - 1 чол. Дівчат з рудим волоссям не спостерігалось. Отже такі справи.

Питання №5: Для фарбування волосся Ви використовуєте (використали б) :
Найбільша кількість дівчат (у процентному відношенні) обрала фарбу - 31 чол., тон - 7 чол. Мусс використовують - 2 чол. Решта (4 чол.) віддали перевагу іншим засобам фарбування, таким як : хна, басма, зеленка тощо.

Питання №6: Дайте оцінку фарбі для волосся за 5-и бальною шкалою.
В результаті опитування були отримані наступні данні:
Фарба
impression
londa
wella
schwarzkopf
rilken

Оцінка
кількість голосів

5
3
3
11
15
17

4
2
13
13
13
12

3
14
8
8
5
4

2
15
9
2
3
2

З вищенаведеної таблиці вимальовується наступна картина.
Кількість п'ятірок. Кількість четвірок.

Кількість трійок : Кількість двійок :

Опрацювавши данні графіки, ми побачимо, що найбільш сприятливий розподіл оцінок спостерігається у фарби ''rilken'', середнє значення яких становить - 4,28. На другому місці ''schwarzkopf'' - 4,11. Далі йдуть ''wella''- 4,00 ; ''londa'' - 3,3 ; ''impression'' - 2,8.
Питання №7: Як Ви фарбуєте (пофарбували би) своє волосся ?
Серед відповідей домінує - повністю - 32 чол. 9 опитаних фарбуються частково (мелірування), та усюди - 1 чол. Двоє вигадали щось інше.

Питання №8: Ви підфарбовуєте своє волосся ?
Пофарбувавши один раз своє волосся, відносна більшість дівчат (21 чол.) не підфарбовує його, а дає змогу відрости волоссю з природним кольором. Це звичайно ж не виключає можливість повторного фарбування через деякий період часу. Звичайно є й такі, що постійно слідкують за повнотою кольору свого волосся, підфарбовуючи раз у двадцять днів (10 чол.), один раз чи частіше ніж раз на місяць (13 чол.).З опитаних ніхто не підфарбовує своє волосся раз на два тижні.

Питання №9: Пронумеруйте від 1 до 4 варіанти використання надлишку фарби, починаючи з найбільш прийнятного.
Судячи з характеру відповідей, першочерговою метою опитуваних у змодельованій ситуації є зміна зовнішнього вигляду домашнього улюбленця, що виказує на їх щиру ''любов'' до тварин. Також ідчуваючи потяг до самотортур, дівчата при цьому і не жаліють своїх суперниць.
Варіанти
пофарбуватись де-інде
пофарбувати кота
''коктейль Молотова''
випалити очі суперниці

Місце
кількість голосів

1-е
14
24
1
5

2-е
12
15
10
7

3-е
9
3
18
14

4-е
9
2
15
18

Питання №10: Як впливає фарбування волосся на їх якість ?
Реклама стверджує, що фарба для волосся не завдає шкоди волоссю, а навіть підсилює його. Але стосовно опитаних, можна сказати, що багатенько дівчат з цим не погодяться (15 чол.).Звісно ж, ефект залежить і від якості фарби, і від структури волосся; так вважає 14 опитуваних. Для 7-ох чол. цей ефект є посереднім, а для 5-ох - позитивним. Фарбування ніяк не впливає на якість волосся у 3-ох опитаних.

Загальний висновок
Проведене соціологічне дослідження на тему ''Чи фарбуєте Ви своє волосся'' показало, що опитані дівчата мають значний досвід у фарбуванні, є обізнаними з сучасними тенденціями, засобами та методами фарбування волосся, що їм не бракує відчуття гумору. Та і взагалі вони гарні дівчата.