Перелік питань
для проведення диференційованого заліку по військово-технічній підготовці
Історія розвитку військової техніки зв’язку.
Загальні відомості про звук.
Класифікація телефонних апаратів.
Будова телефонного апарата ТА-57.
Будова і робота мікрофонного капсуля апарату ТА-57.
Будова і робота телефонного капсуля апарату ТА-57.
Будова і робота дзвінка апарату ТА-57.
Призначення і робота протимісцевої схеми ТА-57.
Посилка виклику в системі МБ ТА-57 (описати шлях струму).
Посилка виклику в системі ЦБ ТА-57 (описати шлях струму).
Прийом виклику ТА-57 (описати шлях струму).
Передача розмови ТА-57 (описати шлях струму).
Пристрій захисту телефоніста від акустичного удару та високих напруг ТА-57.
Прийом розмови ТА-57 (описати шлях струму).
Прийом розмови з включенням одного каскаду підсилення ТА-57 (описати шлях струму).
Робота електричної схеми ТА-57 по пригніченню шумів
Дистанційне управління радіостанцією УКХ ТА-57 (описати шлях струму).
Підготовка апарату ТА-57 до роботи.
Будова комутатора П-193М.
Будова і робота відбійно-викличного клапану та абонентного сполучного гнізда П-193М.
Будова і робота сполучного шнура та розрядника РБ-5 П-193М.
Принципова схема комутатора П-193М.
Надходження сигналу виклику на комутатор П-193М (описати шлях струму).
Опитування абонента в П-193М (описати шлях струму).
Виклик абонента в П-193М (описати шлях струму).
З'єднання і розмова двох абонентів в П-193М (описати шлях струму).
Контроль за проходженням розмови в П-193М (описати шлях струму).
Відбій в П-193М (описати шлях струму).
Циркулярне з'єднання в П-193М (описати шлях струму).
Дистанційне управління радіостанцією з П-193М (описати шлях струму).
Будова комутатора П-194М.
Призначення і склад абонентської частини комутатора П-194М.
Будова і робота викличного клапану та сполучного гнізда комутатора П-194М
. Будова і робота термічної котушки та розрядника РБ-5 комутатора П-194М.
Особливості будови абонентських комплектів № 11 —20 комутатора П-194М.
Комплект приладів сполучних ліній із станціями ЦБ—АТС № 38, 39, 40 комутатора П-194М.
Призначення і склад шнурової частини комутатора П-194М.
Особливості будови 12-ої шнурової пари комутатора П-194М.
Призначення і склад приладів робочого місця телефоніста П-194М.
Призначення і склад додаткових приладів робочого місця телефоніста комутатора П-194М.
Призначення та можливості блоку кіл внутрішнього зв'язку (БЦВС) комутатора П-194М.
Виклик абонентом комутатора П-194М (описати шлях струму).
Опитування абонента з комутатора П-194М (описати шлях струму).
Посилка виклику абоненту з комутатора П-194М (описати шлях струму).
Розмова між абонентами комутатора П-194М (описати шлях струму).
Контроль проходження розмови з комутатора П-194М (описати шлях струму).
Відбій або повторний виклик від абонента комутатора П-194М (описати шлях струму).
Надходження виклику від станції ЦБ (АТС) на комутатор П-194М (описати шлях струму).
Опитування абонента ЦБ (АТС) з комутатора П-194М (описати шлях струму).
Посилка виклику абоненту МБ, розмова між абонентами МБ і ЦБ (АТС) комутатора П-194М (описати шлях струму).
Посилка виклику на станцію ЦБ (АТС) з комутатора П-194М (описати шлях струму).
Дистанційне керування радіостанціями з комутатора П-194М (описати шлях струму).
Призначення та можливості випробувального блоку комутатора П-194М.
Випробування лінії на проходження виклику і розмови за допомогою випробувальний блок комутатора П-194М.
Вимірювання опору двопроводової лінії за допомогою випробувального блоку комутатора П-194М.
Вимірювання опору ізоляції між дротами лінії за допомогою випробувального блоку комутатора П-194М.
Вимірювання опору ізоляції кожного дроту по відношенню до землі за допомогою випробувального блоку комутатора П-194М.
Прийом сигналу виклику із станції за допомогою випробувальний блок комутатора П-194М.
Випробування абонентного комплекту комутатора на прийом виклику і проходження розмови за допомогою випробувальний блок П-194М.
Особливості будови телефонного комутатора П-194Б.
Спрощена схема телеграфування.
Швидкість телеграфування та пропускна здатність телеграфних апаратів.
Симплексна та дуплексна схеми телеграфування.
Одночасна телефонна та телеграфна робота.
Принцип роботи телеграфного апарату.
Передаючий механізм телеграфного апарату.
Приймальна частина телеграфного апарату.
Електрична схема телеграфного апарата (описати шлях струму).
Апаратний щиток телеграфного апарату (описати шлях струму).
Включення телеграфного апарату в лінії і канали зв‘язку.
Реперфоруюча приставка телеграфного апарату.
Трансмітерна приставка телеграфного апарату.
Еквівалентна схема елементарної ділянки лінії зв'язку.
Параметр R лінії зв'язку.
Параметр G лінії зв'язку.
Параметр L лінії зв'язку.
Параметр C лінії зв'язку.
Поняття про електромагнітну хвилю в лінії зв'язку.
Хвильовий опір лінії. Поняття про відбиття електромагнітних хвиль в лінії зв'язку.
Вхідний опір лінії. Узгоджене включення в лінії зв'язку.
Загасання електромагнітної енергії в лінії зв'язку.
Методика нормування каналів і трактів зв‘язку.
Визначення рівнів передачі каналу тональної частоти.
Необхідність ущільнення ліній зв‘язку.
Принцип високочастотного телефонування.
Багатоканальна телефонія.
Принципи тонального телеграфування.
Загальні поняття про дискретні канали.
Порядок прокладання легких польових кабелів зв’язку.
Порядок прокладання важких польових кабелів зв’язку
Загальна характеристика каналу тональної частоти.
Схеми закінчення каналів тональної частоти (режими).
Залишкове загасання в каналі тональної частоти.
Частотна характеристика остаточног згасання каналу тональної частоти.
95.Шуми в каналі тональної частоти.
96.Захищеність між напрямками передачі і прийому в каналі тональної частоти.
97.Тактико-технічні дані ТА-57, П-193М, П-194М, СТА М67Б, П-270, П-271, П-274М, П-275, П-296.