Тема: "Відбір зразків грунту непорушеної і порушеної структури в польових умовах"
Загальні відомості
Зразки грунту природної вологості непорушеної і порушеної структури відбирають з шурфів, відкритих котлованів і виробок, природних відшарувань,штолень і бурових свердловин для визначення деяких фізико-механічних властивостей.
Мета роботи: Ознайомити студентів з процесом відбору зразків грунту непорушеної і порушеної структури в польових умовах з доставкою їх в лабораторію.
Відбір проби грунту непорушеної структури. Необхідні прилади:
Прилад Літвінова для відбору монолітів грунту.
Набір сталевих різальних кілець.
Банка з парафіном місткістю 3 л.
Ніж.
Марля.
Шнурок.
Порядок виконання роботи
На свіжоочишену горизонтальну поверхню грунту ставлять сталеве різальне кільце і прикладають до нього направляючий циліндр приладу Літвінова.
Вдавлюють різальне кільце поршнем в грунт.
Підкопують ножем різальне кільце, заповнене грунтом.
Грунт, розташований в різальному кільці зрізають в рівень з йоговерхнім і нижнім краєм.
Видавлюють поршнем обережно з кільця моноліт грунту, обмотують його марлею, обв'язують шнурком і опускають в розплавлений до 50-60°С парафін.
На запарафінований моноліт грунту приклеюють етикетку з паперу,на якому записують такі дані: верх, низ, місце відбору проби, номер шурфу або свердловини, дата відбору зразка, глибина в метрах, тип грунту і прізвище колекціонера.
Реєструють моноліт в спеціальному журналі відбору зразків грунту.
Відбір проби грунту порушеної структури
Для визначення деяких властивостей грунту можуть бути використані зразки проб грунту і з порушеною структурою.
Необхідні прилади
1.Мішечки з щільного сукна місткістю до 1000см1.
2.Ніж.
3.Шнурок

Рис.Прилад Літвінова для відбору монолітів грунту.


Журнал для запису данних
Міс-
це
відбо
-РУ

бюкси і
кришки
№ шурфа
або
свердло-
вини
Дата
відбору
проби
Гли-
бина в м
Прізвище
колекці-
онера
Візуальне
визначен,
грунту