№ 1
1. Закон України “Про інформацію”. Визначення інформації. Мета та завдання Закону. Сфера дії.
2. Державний експерт з питань таємниць. Завдання державного експерта з питань таємниць.
3. Дати визначення терміну: криптографічний захист секретної інформації.
№ 2
1. Основні принципи інформаційних відносин. Суб’єкти та об’єкти інформаційних відносин.
2. Допуск громадян до державної таємниці.
3. Дати визначення терміну: охорона державної таємниці.
№ 3
1. Державна інформаційна політика. Головні напрями і методи.
2. Засекречування та розсекречування матеріальних носіїв інформації.
3. Дати визначення терміну: державна таємниця.
№ 4
1. Право на інформацію. Гарантії права на інформацію.
2. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про державну таємницю.
3. Дати визначення терміну: віднесення інформації до державної таємниці.
№ 5
1. Визначення інформаційної діяльності. Основні напрями інформаційної діяльності.
2. Контроль за забезпеченням охорони державної таємниці
3. Дати визначення терміну: ступінь секретності.
№ 6
1. Основні види інформаційної діяльності.
2. Обов'язки громадянина щодо збереження державної таємниці. Обмеження прав у зв'язку з допуском
та доступом до державної таємниці.
3. Дати визначення терміну: державний експерт з питань таємниць.
№ 7
1. Галузі інформації. Основні види інформації. Джерела інформації.
2. Доступ громадян до державної таємниці.
3. Дати визначення терміну: засекречування матеріальних носіїв інформації.
№ 8
1. Інформація з обмеженим доступом. Конфіденційна і таємна інформація.
2. Відмова у наданні допуску до державної таємниці.
3. Дати визначення терміну: категорія режиму секретності.
№ 9
1. Право власності на інформацію.
2. Режимно - секретні органи (РСО). Основні завдання РСО.
3. Дати визначення терміну: гриф секретності.
№ 10
1. Учасники інформаційних відносин. Права учасників інформаційних відносин та їх обов’язки.
2. Основні організаційно - правові заходи щодо охорони державної таємниці. Єдині вимоги до матеріальних носіїв секретної інформації.
3. Дати визначення терміну: доступ до державної таємниці.
№ 11
1. Охорона права на інформацію. Неприпустимість зловживання правом на інформацію.
2. Інформація, що може бути віднесена до державної таємниці у сфері зовнішніх відносин.
3. Дати визначення терміну: режим секретності.
№ 12
1. Документи та інформація, що не підлягають наданню для ознайомлення за запитами.
2. Інформація, що може бути віднесена до державної таємниці у сфері державної безпеки та охорони правопорядку.
3. Дати визначення терміну: технічний захист секретної інформації.
№ 13
1. Відповідальність за порушення законодавства про інформацію
2. Строк дії рішення про віднесення інформації до державної таємниці. Зміна ступеня секретності інформації та скасування рішення про віднесення її до державної таємниці.
3. Дати визначення терміну: розсекречування матеріальних носіїв секретної інформації.
№ 14
1. Закон України “Про державну таємницю”. Сфера дії Закону. Державна політика щодо державної таємниці.
2. Положення ТЗІ в Україні. Визначення ТЗІ. Сфера дії Положення. Суб’єкти системи ТЗІ.
3. Дати визначення терміну: ступінь секретності.
№ 15
1. Компетенція органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у сфері охорони державної таємниці.
2. Комерційна таємниця. Інформація віднесена до комерційної таємниці.
3. Інформаційна діяльність. Визначення.
№ 16
1. Інтелектуальна власність. Характерні властивості ІВ.
2. Інформація, що може бути віднесена до державної таємниці у сфері оборони.
3. Дати визначення терміну:. допуск до державної таємниці.
№ 17
Інформація державних органів та органів місцевого і регіонального самоврядування.
Основні джерела цієї інформації.
2. Інформація, що може бути віднесена до державної таємниці у сфері економіки, науки і техніки.
3. Статистична інформація. Визначення.
№ 18
1. Здійснення права власності на інформацію та її матераальні носії.
2. Інформація, що не відноситься до державної таємниці.
3. Адміністративна інформація. Визначення.
№ 19
1. Правова інформація. Джерела правової інформації.
2. Рішення державного експерта з питань таємниць.
3. Дати визначення терміну: розсекречування матеріальних носіїв секретної інформації.
№ 20
1. Інформація, що не може бути віднесена до конфіденційної.
2. Порядок віднесення інформації до державної таємниці.
3. Дати визначення терміну: ступінь секретності.