Міністерство освіти та науки України
Національний університет “Львівська політехніка”
Розроблення проекту бази даних
Microsoft SQL Server 2005
Інструкція до лабораторної роботи № 1
з курсу “Бази даних та знань”
для студентів базового напряму 6.0914
“Комп’ютеризовані системи, автоматика і управління”
та базового напряму 050201 “Системна інженерія”

Затверджено
на засіданні кафедри
“Комп’ютеризовані
системи автоматики”
Протокол № __ від __.__.2008
Львів 2008
Розроблення проекту бази даних Microsoft SQL Server 2005: Інструкція до лабораторної роботи № 1 з курсу “Бази даних та знань” для студентів базового напряму 6.0914 “Комп’ютеризовані системи, автоматика і управління” та базового напряму 050201 “Системна інженерія” / Укл.: У.Ю. Дзелендзяк, А.Г. Павельчак, В.В. Самотий – Львів: Львівська політехніка. – 2008. – 64 с.
Укладачі: У.Ю. Дзелендзяк, к.т.н., доцент
А.Г. Павельчак, к.т.н., ст. викладач
В.В. Самотий, д.т.н., професор
Відповідальний за випуск:
А.Й. Наконечний, д.т.н., професор
Рецензент: З.Р. Мичуда, д.т.н., професор
Мета роботи: ознайомитися зі структурою об’єктів баз даних Microsoft SQL Server 2005 та отримати навики розроблення проекту бази даних за допомогою інструментарію Management Studio.
1. Основні відомості про Microsoft SQL Server
Microsoft SQL Server – комерційна система керування базами даних, яка входить у трійку лідерів на ринку баз даних (судячи по об’єму продаж, IBM Informix займає перше місце, Oracle знаходиться дуже близько, а третє місце посідає Microsoft SQL Server). Базовий код MS SQL Server (до версії 7.0) ґрунтувався на коді Sybase SQL Server, і це дало можливість швидко вийти на ринок баз даних, де вже конкурували IBM, Oracle і, згодом, Sybase. Microsoft, Sybase та Ashton-Tate об’єдналися для створення та випуску першої версії програми, яка фактично була еквівалентом Sybase SQL Server 3.0 для Unix. У 1992 році була випущена версія 4.2, яка входила до складу операційної системи Microsoft OS/2. Одночасно з виходом Windows NT 3.1 з’явився реліз MS SQL Server 4.21 для цієї операційної системи. Версія MS SQL Server 6.0 створена була виключно для архітектури NT, і є самостійним релізом Microsoft. На цьому етапі компанії Sybase та Microsoft розійшлися, та займалися створенням власних моделей баз даних. Версія 7.0 була першим сервером баз даних зі справжнім графічним інтерфейсом адміністрування, а весь програмний код був переписаний (для уникнення порушень авторських прав щодо Sybase).
Таблиця 1.1. Версії Microsoft SQL Server
Версія
Рік
Повна назва
Кодове ім’я

1.0 (OS/2)
1989
SQL Server 1.0
-

4.2
1992
SQL Server 4.2
-

4.21 (Win NT)
1993
SQL Server 4.21
-

6.0
1995
SQL Server 6.0
SQL95

6.5
1996
SQL Server 6.5
Hydra

7.0
1998
SQL Server 7.0
Sphinx


1999
SQL Server 7.0 OLAP
Plato

8.0
2000
SQL Server 2000
(32-бітна версія)
Shiloh

8.0
2003
SQL Server 2000
(64-бітна версія)
Liberty

9.0
2005
SQL Server 2005
Yukon

10.0
2008
SQL Server 2008
Katmai

Великої популярності набула MS SQL Server 2000, як особливо стабільна та надійна система з мінімальними вимогами до ресурсів. До появи чергової версії, вона протрималася на ринку цілих шість років. Ця версія вже підтримувала XML (Extensible Markup Language, розширювана мова розмітки), одночасне функціонування багатьох копій сервера; була тісно інтегрована з Windows 2000, та автоматично реєструвалася в Active Directory; під керуванням Windows 2000 Datacenter могла використовувати до 32 процесорів та 64 Гбайт оперативної пам’яті; передбачено можливості масштабування (розподіл даних по декількох серверах) та покращена швидкодія.
Для наступної версії, MS SQL Server 2005, основним завданням ставилося покращити можливості масштабування та підвищення швидкодії (секціонування для таблиць та індексів, відключення індексів, збільшена кількість з 16 до 50 екземплярів SQL Server на одному комп’ютері, відкладене видалення та перебудова великих об’єктів, динамічні представлення й т.д.). Введені нові можливості системи безпеки (вбудовані засоби шифрування даних, розширені можливості роботи з логінами SQL Server, розділення користувачів та схем), системи реплікації, забезпечення безвідмовності (можливість створення, зміни та видалення індексів в оперативному режимі, виділене адміністративне підключення, дзеркальне відображення баз даних, контрольні суми для перевірки цілісності сторінок баз даних), введено підтримку XML як типу даних.
Для MS SQL Server 2008 було поставлено завдання зробити керування даними самоналаштовуваним, самоорганізованим та самопідтримуваним. Ця версія також включає підтримку структурованих і напівструктурованих даних, у тому числі цифрові медіа-формати для зображень, звуків, відео та інших мультимедійних даних. Ключовим нововведенням MS SQL Server 2008 є розвинені засоби керування ресурсами, що дають можливість ефективно керувати та розподіляти робоче навантаження за допомогою відстеження рівня завантаження процесора та об’єму пам’яті. Введено підтримку просторових даних.
Редакції MS SQL Server 2005.
Усього є 5 редакцій MS SQL Server 2005, дві з них постачаються в 32- та 64-розрядних версіях. У всіх редакціях присутні компоненти для встановлення як на сервері, так і на робочій станції. Вибір редакції залежить від апаратних та фінансових можливостей, та потреб замовника.
Таблиця 1.2. Порівняння редакцій Microsoft SQL Server 2005
Редакція
Ціна*

Enterprise Edition (32- та 64- розрядні версії). Найповніша версія продукту з підвищеною продуктивністю та розширеним набором функцій. Здатна підтримувати тисячі підключень та баз даних, що вимірюються в терабайтах. Для досягнення такого рівня продуктивності необхідні й відповідні комп’ютери – як мінімум, з 16-ма двоядерними процесорами, 32 Гбайтами пам’яті та потужними мережевими платами. Встановлюється лише на серверні операційні системи починаючи з Windows 2000 Server.
$ 24 700

Standard Edition (32- та 64- розрядні версії). Має всі основні функції сервера: служби інтеграції та аналізу, Web-служби, дзеркальне відображення баз даних та кластеризацію. Підтримує лише 4 процесори, однак не має обмежень на пам’ять. У такій конфігурації сервер здатний обслуговувати 500 одночасних підключень та терабайтну базу даних.
Однак на відміну від Enterprise Edition, ця версія не може здійснювати ряд операцій (з індексами, дзеркальне резервне копіювання, додавання оперативної пам’яті й т.п.) в оперативному режимі, тобто без відключення користувачів чи без відключення сервера. Також відсутнє секціювання таблиць та індексів
$ 6 060

Workgroup Edition (32-розрядна версія). Ця редакція є ще більш спрощеною в порівнянні зі Standard Edition. Підтримує 2 процесори та 3 Гбайти пам’яті, однак не має обмежень на розмір бази даних. У такій конфігурації сервер здатний обслуговувати до 100 активних користувачів.
На відміну від Standard Edition, не підтримується кластеризація та дзеркальне відображення баз даних, відсутня служба бізнес-аналізу, служба інтеграції.
$ 3 900

Developer Edition (32- та 64- розрядні версії). Включає всі можливості Enterprise Edition, але ліцензується лише для розроблення програмного забезпечення та тестування. Запускається в операційних системах, призначених для робочих станцій, наприклад, Windows NT Workstation, Windows 2000 Prof. та Windows XP Prof.
$ 50

Express Edition (32-розрядна версія). Повноцінна версія ядра SQL Server, що призначена для використання з певним програмним забезпеченням у якості клієнтської чи основної серверної бази даних. Підтримує 1 процесор, 1 Гбайт пам’яті, обмеження розміру бази даних становить 4 Гбайти.
Безкошт.

* Ціни приблизні та наведені для порівняння вартості ліцензій різних редакцій із розрахунку на один процесор.
2. Проектування бази даних
2.1. Створення бази даних.
Основним графічним інструментом проектування баз даних в MS SQL Server 2005 є компонент Management Studio (Express). При запуску цієї програми відобразиться діалогове вікно Connect to Server (з’єднання із сервером) (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Діалогове вікно Connect to Server
Поле Server type (тип сервера) дає можливість вибрати одну з декількох підсистем SQL Server (ядро бази даних чи відповідна служба), у яку повинен зайти користувач.
У полі Server name (ім’я сервера) відображається ім’я сервера, до якого необхідно підключитися. Як правило, з’єднання встановлюється з екземпляром за замовчуванням. Якщо необхідно з’єднатися з іншим екземпляром, тоді слід вибрати його у випадаючому списку. Якщо ж підключення до даного екземпляра здійснюється вперше, тоді в цьому випадаючому списку треба вибрати опцію <Browse for more> (огляд далі), та в наступному діалоговому вікні вибрати необхідний екземпляр.
У полі Authentication (перевірка автентичності) може бути вибраний один із двох варіантів перевірки автентичності користувача – Windows Authentication (перевірка автентичності Windows) та SQL Server Authentication (перевірка автентичності SQL Server). Перший варіант перед